Styret

Styret i Viken Skiklubb

Styret består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet.
Styrets plikter er å lede foreningen i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak og å påse at foreningens interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
Det er også flere roller i klubben som består i løypemannskaper, arbeidsgruppe, valgkomité og dugnadsarbeid forøvrig.

Styremedlemmer:

TERJE BOLLUM


- Leder -

KNUT KRISTIAN ENGH


- Kasserer -

LARS HENSVOLD


- Sekretær -

STÅLE DAHL


- Styremedlem -

HAAKON AARSBY


- Løypeutvalget -