Løypekjøring

Løypekjøring

Viken Skiklubb har ansvar og løyve for løypekjøring i Toten Almenning lodd nr. 5 på Totenåsen.


I tillegg til å holde løypenettet i lodd nr. 5 vedlike kjører klubben også løyper i Totenvika mellom Fjellhaug og Skreia dersom snøforholdene tillater det.
Klubbens lysløype ved Pålsrudbakken blir også kjørt og preparert for klubbrenn ukentlig.

Vi tar også på oss nyttekjøring av bagasje og materialer til hyttefolket i lodd nr. 5.


All løypekjøring foregår med to snøscootere som er utstyrt med enkeltsporsettere, og løypemannskapet på fire står for dette arbeidet som er tidkrevende og gjøres på frivillig dugnadsbasis.
Klubben er svært takknemlige for innsatsen som legges ned og bruk av egen fritid til dette viktige arbeidet.

Begge scootere har påmontert GPS-sporing som er koblet opp mot Skisporet.no, der du kan følge med på status på når løypene er kjørt. 
Du kan også laste ned Skisporet som app på din mobiltelefon.

Løypemannskapet består av:

- Kjell Gjestvang

- Jan Skjølås

- Tor Larsen
- Pål Skjølås