Om VSK

Om Viken Skiklubb

Foreningen ble stiftet i 1896 og er dermed en av de eldre lag/foreninger her på bygda.
Vårt formål er å legge til rette for skiaktivitet i bygd og utmark på en fornuftig og rasjonell måte, samt å sørge for å ha et tilbud for barn og unge med fokus på glede, mestringsfølelse og fellesskap.

Gjennom hele vinteren har Viken Skiklubb ansvar for løypekjøring i Toten Almenning lodd nr. 5 på Totenåsen i traséen som dekker store deler av lodd 5. 
Når snøforholdene tillater kjører vi også løype nede i Totenvika og i vår eget lysløypeanlegg.

Klubbens øverste organ er årsmøtet som avholdes årlig. Alle medlemmer over 16 år tilstede på årsmøtet har stemmerett ift. valg og andre saker som skal vedtas.

Klubben drives basert på dugnadsarbeid og frivillig bruk av fritid.
Medlem i klubben er den som har betalt den tilenhver tid fastsatte medlemskontingent.